השימוש על אחריותך בלבד

המידע מוצע כמות שהוא, "As Is", ופלוסי אינה נושאת באחריות לגביו או להתאמתו לצורכי המשתמשים, לתכונותיהם, יכולותיהם, או מגבלותיהם לגבי השימוש. יתכן ובאתר תיתכן אפשרות לחתוך את המידע לפי פרופיל המשתמש, פלוסי אינה אחראית לכך שהתכנים המוצעים לפרופיל הינם התכנים המתאימים, הממצים והרלוונטיים למשתמש.

המידע מוזן לאתר בהדרגה ואינו בהכרח מידע מלא ועדכני, ייתכן וייקח פרק זמן בטרם יתווספו עדכונים ויתוקנו ליקויים, כמו כן ייתכנו שגיאות, סתירות או אי התאמות וכיוצ"ב.

אנא נקטו בכל האמצעים הדרושים כדי לוודא שכל מידע שאתם מקבלים מאתר פלוסי נכון, מאומת ומעודכן. אין פלוסי אחראית לכל נזק שייגרם בשל הסתמכות על המידע.

פלוסי לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או הפסד הנובעים ו/או הקשורים לקבלת החלטות פיננסיות  בעקבות השימוש או אי היכולת להשתמש במידע באתר, הפרסומים הקשורים, לעצות שניתנו על ידי יועצי פלוסי (פנים אל פנים ו/או בטלפון ו/או בתכתות מייל) או בהסתמך על כל  מידע או תגובה ששותפו על ידי המשתמשים באתר (גולשים) כתגובה לתוכן באתר.


שימוש ב"עוגיות" (Cookies)

האתר שומר לעצמו את האפשרות לעשות שימוש בקובצי “עוגיות” (Cookies) לצורך שיפור מהירות ויעילות השימוש בתוכן על – ידי המשתמשים בו. כל משתמש יכול לבחור שלא לאפשר את הפעלתם וזאת על ידי ביטול אפשרות זו בדפדפן האינטרנט שבו הוא גולש. עם זאת יצוין כי ביטול אפשרות לקבלת “עוגיות” (Cookies) בדפדפן יכול להביא לכך שחלקים מהאתר לא יעבדו באופן מלא.

פלוסי משתמש בשיווק מחדש (Remarketing) באמצעות Cookies של גוגל ובאמצעות כלים נוספים כדי לפרסם תכנים ומודעות ועל מנת לקדם את הארגון ופעילותו באינטרנט. ספקים של צד שלישי, כולל Google, מציגים את המודעות של פעמונים באתרים ברחבי האינטרנט. מדיניות הפרטיות הנוגעת ל-Cookies אלה מתפרסמת על ידי גוגל.

פלוסי אינו מקור לייעוץ משפטי, פיננסי או אחר

פלוסי לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שייגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר, והמשתמשים בלבד יישאו באחריות לאופן שבו הם עושים שימוש בשירותי המידע.

המידע באתר פלוסי הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות הפרטניות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקת בית המשפט. אלה משתנים מזמן לזמן, ופלוסי אינה ערֵבה לכך שהמידע באתר הוא המידע העדכני ביותר. כמו כן קיימים שינויים רגולטוריים בגופים השונים, הממשלתיים והמסחריים ושינויים במדיניות המוניטרית המתבטאים בין השאר בשינויים בתנאי הריבית במשק. פלוסי אינה ערבה לכך שהמידע ישמור על עדכניותו בעת קיומם של שינויים שכאלו.

השימוש במידע המופיע באתר אינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, פיננסי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד.

פלוסי שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי באתר לרבות מבנה האתר, השירותים המוצעים בו, תוכנם, היקפם וזמינותם, קישורים וכל שינוי אחר כפי שתמצא לנכון, בהתאם להחלטתה הבלעדית וללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת על כך באתר.


זכות יוצרים וזכות שימוש

המידע הכלול באתר פלוסי מובא בצורה חופשית ובחינם. מתוך תפיסה של אתר פתוח ככל האפשר ומתן חופש שימוש רחב, המידע והשימוש בו ניתנים בכפוף לתנאי רישיון Creative Commons. המשתמשים רשאים לעשות שימוש בחומר לפי עקרונות License Deed Creative Commons-ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל, כפי שיתעדכן מעת לעת.

רישיון זה מאפשר שימוש חוזר בתוכן, כולל עריכתו, ובלבד שעומדים בשני תנאים:


שימוש מסחרי אסור.

קרדיט למקור: הנכם נדרשים לציין שמקור הטקסט הוא באתר פלוסי, בצורה ברורה. בפרסום מקוון יש להוסיף קישור לאתר פלוסי עצמו, בכתובת: www.plussi.co.il

עם זאת, קיימים במערכת תכנים מסוימים הזמינים תחת רישיון אחר:


תמונות

תמונות זמינות תחת מגוון רישיונות. מטרתנו היא להשתמש ככל הניתן בתמונות חופשיות, על מנת לאפשר לאחרים להשתמש במידע שלנו בלא מגבלות. אף על פי כן, ישנם מקרים בהם נשתמש בתמונות המוגבלות בזכויות יוצרים, כאשר אין חלופה טובה יותר. כמו כן, גם הרישיונות החופשיים מגוונים ואינם תואמים בהכרח זה לזה. פלוסי לא היה אחראית על הפרת זכויות היוצרים של תמונות הנמצאות באתר.


תכנים מאתרים אחרים

במערכת קיימים דפים המתבססים על מידע מאתרים אחרים כגון: תכניות טלוויזיה, סרטונים, מאמרים, כלים, מחשבונים, מדריכים, טפסים, וכדומה בעלי רישיון תוכן שאינו זהה לתוכן שלנו על המשתמש לבחון את מדיניות הפרטיות של כל אחד משירותי צד ג' אלה בנפרד מתנאי שימוש אלה.

פלוסי לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת תכנים, סרטוני וידאו, תמונות מאתר פלוסי. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידו, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק

המשתמש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירותים ו/או במידע המתפרסם בתכנים אלו וכן לכל נזק העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.

אם לא צוין אחרת באתר זה, אין לפעמונים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו ואין פלוסי אחראי לתוכן החומר של אתרי צד ג';


עיצוב האתר

עיצוב האתר מוגן בזכויות יוצרים ואין להשתמש בשום חלק ממנו ללא אישור מפלוסי.