הסבר להוצאת דו"ח יתרה לסילוק המשכנתה

על מנת לבחון כדאיות למיחזור המשכנתה ישנו צורך בהפקת דו"ח יתרה לסילוק המשכנתה

מצ"ב הסבר מפורט כיצד ניתן להפיק דו"ח יתרה לסילוק המשכנתה בכל אחד מהבנקים

דוח יתרות משכנתה 2022.pdf

את הדו"ח ניתן להעביר למייל yossi@plussi.co.il       

או בהודעת וואטסאפ לטלפון 055-6620692

יש לציין שם ומספר טלפון לחזרה עם תוצאות הבדיקה