רכישת דירה

אנו רוצים את הבית הכי גדול והכי יפה לפעמים הרצון לא עומד בקנה אחד עם היכולת 

ולא מעט זוגות צעירים מוצאים עצמם נכנסים לסיחרור כלכלי מלקיחת משכנתא 

סיחרור מגיע כאשר לא בודקים את היכולות הכלכליות של המשפחה ויותר נכון היכולות הכלכליים העתידיים של המשפחה (אחרי שתגדל)

תכנון לא נכון של התחייבות למשכנתא גורמת סיחרור משמעותי בחיינו שקשה מאוד להתאושש ממנו (הכי חשוב להימנע ממנו)