תוספות למשכנתה


תוספות למשכנתה

בעקבות המצב בנק ישראל פרסם הוראה כצו השעה שניתן לקבל הלוואה לכל מטרה במישכון נכס קיים עד 70% משווי הנכס (סך כל ההלוואות)

ההוראה הקודמת עומדת על 50%


בנק מזרחי טפחות:

נוהל בנק מזרחי כל מטרה מעל 50% בעידן הקורונה
על פי הנוהל שירד לסניפים

שווי נכס ייקבע לפי מחיר חוזה מקורי / שמאות שבוצעה ב10 שנים האחרונות (בשמאות שבוצעה מלפני למעלה מ5 שנים, נדרש לוודא סבירות השווי מול שמאי הבנק או בהסתמך על עסקאות באזור)

בטחונות ניתן לבצע כאשר קיים ביטחון "ללא הגבלה" או בסכום נקוב עד פער של 100,000 ₪ מהיתרה + התוספת.

מסלול ירוק ניתן לקבל עד 60,000 (במקום 50,000 עד כה)