טאבו


טאבו

הלשכות פתוחות גם בימים אלו , ישנו חוסר כוח אדם יחסי אך מקבלים בקשות לרישום משכנתה באופן רגיל ( עם השתדלות לטיפול במקום ) .

ממליצים לקבוע תור מראש ללשכה .

בנוסף המלצה לאימות שטרות המשכנתה ע"י חתימת עו"ד מראש . והגעת אחד מבני הזוג ללשכת הרישום עם צילום ת.ז של בן הזוג שלא הגיע ומכתב בכתב יד שמאשר רישום השטר ע"י בן הזוג שהגיע.

כמו כן ניתן להגיע גם שני בני הזוג ללשכת הרישום וחתימות על השטר במקום ( כרגע פחות מומלץ ע"י לשכת הרישום ) .

הלשכות פתוחות בימים – א,ב,ד,ה – בין השעות 8:30 ל-12:30 , ניתן להגיע גם ללא זימון תור .החל מיום 01.04.2020, ניתן להגיש באופן מקוון בקשה לרישום משכנתא של כל הבנקים בישראל. מסמכי רישום המשכנתא יתקבלו בבנק כמסמכים דיגיטליים חתומים אלקטרונית ישירות מרשם המקרקעין, והלקוחות לא יידרשו להגיע לסניף הבנק למשכנתאות. הרפורמה מקצרת הליך שיכול לקחת כמה ימים ומאפשרת לקדם עסקאות מקרקעין בתקופת הקורונה.

 

המסמכים הנדרשים לרישום משכנתא באופן מקוון:

  • שטר משכנתה בשלושה עותקים מודפסים, חתומים במקור ומאומתים על ידי עורך דין.
  • אישור על תשלום מיסי הרשות המקומית בתוקף ליום הגשת התיק.
  • אם הזכות שאותה מבקשים למשכן כבר כפופה למשכנתה לטובת בעל משכנתה אחר, עליכם לצרף את הסכמת בעל המשכנתה הרשום לרישום המשכנתה הנוכחית.
  • אישור על תשלום אגרה.
  • מסמכים נוספים בהתאם לנהלים ולדרישות של הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין.