דצמבר 2019 חיסכון של 142,394 ש"ח


ניסים וליזט מפתח תקווה פנו אלי לבדיקת משכנתה ללא עלות

מבדיקה ראיתי כי הריביות שקיבלו מהבנק סבירות אבל....!!

והאבל הגדול הוא שהחלוקה של התמהיל והמסלולים לא מאוזנים ובכל משלמים הרבה כסף לבנק שלא לצורך

על ידי מיחזור המשכנתה הצלחנו לצמצם את אורך חיי המשכנתה בחלק מהמסלולים ולחסוך להם 142,394 ש"ח בתשלומי ריבית לבנק