מחשבון משכנתה


מחשבון משכנתה

מצ"ב לינק לאתר משרד האוצר למחשבון בסיסי לחישוב משכנתה 

https://haotzarsheli.mof.gov.il/Calculators/Pages/Mortgage.aspx